Smo podjetje, ki deluje že od leta 2009 in se ukvarjamo s proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije.

Izrabljanje sončne energije ni nekaj novega, saj jo človeštvo izrablja že stoletja, je pa zanimanje za pridobivanje električne energije iz sončne svetlobe v zadnjem desetletju močno naraslo. To pripisujemo dejstvu, da smo vedno bolj ekološko ozaveščeni in se čedalje bolj izogibamo rabi fosilnih goriv.

Za razliko od klasičnega pridobivanja elektrike je sončna energija čista, obnovljiva in nima škodljivega vpliva na okolje, saj ne povzroča emisij in hrupa. Sončni kolektorji ali paneli pa imajo pričakovano življenjsko dobo približno 30 let. Tako lahko z gotovostjo potrdimo, da so sončne elektrarne odlična investicija v prihodnost.

Naši samostojni sončni elektrarni Dobličica 1 in 2 se razprostirata na več kot 54.000 kvadratnih metrov v Črnomlju, ki je prostorsko območje z največ sončnih dni v letu, saj se zavedamo, da je lokacija zelo pomembna pri postavitvi sončne elektrarne.