S staranjem elektrarne se možnost okvar povečuje, slabo vzdrževana elektrarna ima lahko velike izpade dohodka, nevzdrževane elektrarne pa imajo lahko do tretjine slabši izkoristek sončne svetlobe. Upravljanje in redno vzdrževanje, čiščenje in servis je tako nujno potrebno za nemoteno delovanje sončnih elektrarn. Našemu podjetju pri tem pomaga pod-izvajalec STELLAR d.o.o., s svojim kakovostnim in profesionalnim delom.

Področja dela:

 • Redni preventivni servisni pregledi
 • Redna in izredna vzdrževalna dela
 • Pogodbeno upravljanje in vzdrževanje
 • Optimizacija delovanja sončnih elektrarn
 • Monitoring delovanja sončne elektrarne
 • Odprava pomanjkljivosti
 • Čiščenje sončnih elektrarn (ročno ali strojno)
 • Izvedba meritev
 • Pregledi fotovoltaičnih panelov s termovizijsko kamero
 • Pomoč pri reševanju škodnih primerov z zavarovalnico
 • Reševanje reklamacijskih zahtevkov
 • Obveščanje in seznanjanje z novostmi in zakonskimi zahtevami